Нов стандарт „Фитнес центрове - изисквания за фитнес центрове и експлоатация - оперативните и управленски изисквания“

След 6 години колективна работа от страна на много експерти от 10 различни органи по стандартизация, между които и председателя на БАЗФ, Петър Ангелов, официално беше публикуван стандарт: EN 17229: 2019 Фитнес центрове - изисквания за фитнес центрове и експлоатация - оперативните и управленски изисквания“.

Експертите, участващи в разработването, дефинираха критериите за фитнес центрове в цяла Европа, като определиха минималните изисквания за осигуряване на физическа активност във фитнес центровете. Това включва оперативни и управленски процедури за предлагане и предоставяне на услугата, заедно с изискванията за подбор и позициониране на уреди, както и всички свързани съоръжения, ако има такива.

Стандартът обхваща аспекти на здравето и безопасността, но също така и други оперативни съображения, включително взаимоотношенията с клиентите, договорите за членство и позиционирането на фитнес сектора по отношение на насърчаването на физическа активност и антидопингови политики за подобряване на здравето.

В България стандартът ще може да бъде закупен съвсем скоро от БИС (http://www.bds-bg.org/)

За повече информация: http://www.europeactive.eu/blog/new-european-standard-fitness-centres-en-17229