Кандидатствайте до 16 юли 2021!

 

Във връзка с разширяване дейността си Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), отправя покана към настоящи и бъдещи членове, спортни клубове, студия и зали за индивидуални и групови тренировки от страната за кандидатстване за местни представители (местни органи) на Асоциацията.

Целта на БАЗФ е да се покрие административното деление на страната с представители на Асоциацията по места, които да защитават работодателските интереси на местно равнище.

Местните представители ще подпомагат БАЗФ чрез сътрудничество, диалог и конкретни препоръки към съответните общини и общински органи за по-добри и ефективни местни политики, насочени към подобряване грижата за здравето на населението, в т.ч. чрез различни форми на спортна и двигателна активност.

Също така местните органи ще бъдат подпомагани от Асоциацията чрез свободен обмен на идеи и информация, научни знания и интелектуални ценности в сферата на здравето и спорта, за популяризиране здравна култура сред практикуващите активна спортна дейност, в т.ч. но не само чрез организиране на семинари, срещи, курсове, конкурси, изложби, симпозиуми, и спортни събития за сътрудничество и с други сродни организации, общини и общински органи - ангажирани в сферата на здраве и спорт.

Асоциацията и местният представител ще си сътрудничат чрез взаимна информираност за дейности и действия, предмет на добри практики в работата на българските общини по и за въпроси свързани с развитието на сектор здраве и спорт, както и по въпроси свързани с решения на съответните общински администрации свързани с различни форми на възможни финансови и други мерки към работодателите от сектор здраве и спорт.  

Изискванията към кандидатите са да бъдат дееспособни юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска дейност или по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), с предмет на дейност свързана със сектор здраве и спорт.

Заявленията могат да се изпращат до БАЗФ на електронен адрес: местни органи  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

  Необходимата информация е:

  • Наименование, форма и ЕИК на юридическото лице;
  • Код на икономическата дейност по КИД 2008;
  • Брой заети лица.

След разглеждане на съответните заявления, Управителния съвет на Асоциацията ще информира одобрените юридически лица за съответната община, както и местните областни и общински органи. Същите ще бъдат упълномощени от Асоциацията да представляват и защитават работодателските интереси на местно равнище.  

Срокът за подаване на заявленията до 16 юли 2021.

 

Специален доклад за фитнес индустрията

Специален доклад за фитнес индустрията, подготвен от ClubIntel.
Данни за влиянието на Covid-19 върху фитнес операторите по време на затварянето и при подвовяване на работа:

https://mcusercontent.com/7cfb09656f8db35b42ed40f51/files/1e5fd913-b626-4cbc-a11f-75838a8d92b9/The_Fitness_Industry_s_Re_Awakening_Post_Covid_19_Closures.pdf

2nd European Health & Fitness Forum Cologne

За втора поредна година се проведе Европейския Здравен и Фитнес Форум в Кьолн.

Президентът на БАЗФ Петър Ангелов присъства на форума.

Основните акценти на събитието бяха:

- Социалните норми и физическата активност.

- Мотивационни техники.

- Задържане на клиенти.

- Как технологиите играят роля в мотивацията и поведенческата промяна.

- Промотиране на физическата активност при хората в трета възраст.


Всички доклади и презентации от събитието можете да свалите от тук.

17077610676 f736509ca8 h